Jan Grzesiak

UCZYMY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - WARTO ...

STUDIA PODYPLOMOWE - kwalifikacyjne

Zapraszam na podyplomowe studia kwalifikacyjne, przygotowujące do pracy w zawodzie nauczyciela
Są to studia nadające kompetencje i uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela, w myśl Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17. stycznia 2012 r.
w sprawie tzw. "standardów ksztalcenia nauczycieli"....
Tradycja tych studiów, powstałych z mojej inicjatywy i opartych na autorskiej koncepcji kształcenia, sięga 1998 roku.
Szczegółowe informacje o nich (i innych) można uzyskać w dziekanatach Uczelni prowadzących ten rodzaj studiów, tj.
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (tel. 63 2497234 lub -239) oraz
- Wydział Pedagogiczno - Artystyczny UAM w Kaliszu (tel. 61 8296437).
Zob. też pliki zamieszczone niżej.
Zapraszam na te studia oraz na prowadzone przeze mnie zajęcia teoretyczno - metodyczne ...


(aktual. 07.02.2019 godz. 19.00 )
Konsultacje i zaliczenia seminarium dyplomowego (8 - 9.II.2019r.)
Dla upewnienia zainteresowanych słuchaczek PPW-8 podaję, co następuje:

Konsultacje - seminarium są przewidziane na dzień 9. lutego 2019
w godz. 8.15-12.15 w pok. E329 (mój gabinet). Forma konsultacji pozostaje do uznania pań -
seminarzystek. Mogą to być bezpośrednie konsultacje indywidualne, zespołowe wg porządku
przyjętego przez zainteresowane seminarzystki. W tej sprawie proszę o odzewy e-mail
wraz z załączonym plikiem tekstu pracy - najpóźniej 8. lutego (piątek) do godz. 16.00.
Na konsultacje sobotnie (9.II) należy przynieść wydruk najbardziej aktualnej wersji swej pracy
oraz ewentualną listę pytań (również w formie pisemnej).
W uzasadnionych przypadkach dopuszczam także możliwość konsultacji telefonicznych - tylko
na wniosek indywidualny, pod warunkiem wcześniejszego nadesłania tekstu roboczej wersji pracy.
Termin rozmowy telefonicznej zostanie określony w mojej odpowiedzi e-mail.
Mam nadzieję, że wszystkie panie z grupy PPW 8 w wyznaczonym wyżej zakresie i terminie nie zawiodą ...

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE powstałe z mojej inicjatywy - zapraszają
wszystkich zainteresowanych Studentów zachęcam do czynnego współuczestnictwa w szerzeniu autentycznego ruchu naukowego
w toku odbywanych studiów - przez:
1. Studenckie Koło Młodych Pedagogów WPA w Kaliszu (opiekun dr D. Fratczak) oraz
2. Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów PWSZ w Koninie (opiekun dr M. Styczyńska).
Członków tych Kół, a także inne osoby zainteresowane rozwojem młodej kadry naukowej zapraszam do współpracy
oraz do wymiany myśli pedagogicznych m.in. na mojej podstronie "FORUM PEDAGOGII".
Z a p r a s z a m i zachęcam do współpracy.


KOMUNIKATY dla moich słuchaczy na studiach podyplomowych
31.o5.2018
Do słuchaczek PPW - 8.
W sobotę 02.VI. zakończymy zajęcia z zakresu edukacji matematycznej dziecka. Zgodnie z naszymi wczesniejszymi
ustaleniami zajęcia sobotnie będą mieć charakter seminaryjny z elementami autoprezentacji. Proszę zatem
przynieść z sobą wybrane materiały ukazujące własne osiągnięcia, a także wybrane wytwory dzieci ...
Dla ukierunkowania sugeruję przemyśleć (a może nawet rozwiązać) zadania zawarte w załączniku - pliku zamieszczonym
niżej pn. "PPW-VIII. Edukacja matematyczna dziecka - samokontrolny zestaw zadań (2018)".
Do zobaczenia w sobotni ranek już pojutrze - jutro.
14.02.2018
Do słuchaczek PPW - 8. Przypominam na Walentynki o pracy nt. "Moje refleksje i wyzwania na podstawie przestudiowanego
tekstu : (wskazać autora i tytuł) ....... W opracowaniu (2-3 stronice) wskazane jest m.in. wykazanie swego rozeznania
w literaturze (znajomości innych źródeł) na ten sam temat oraz postawienie wyzwań-zadań przed sobą jako nauczyciela
dzieci. Może to przybrać formę dyrektywną : co będę przestrzegać, a czego nie będę stosować w kontekście
przestudiowanego źródła. Może też przybrać formę polemiki (zawsze na gruncie wiedzy z literatury).
Proszę postarać się wywiązać się z nawiązką ... do 24. lutego br.
8. lutego 2018
PPW 7 - WPA Kalisz
Seminarium dyplomowe - 10. lutego (sobota).
W tym dniu będę odbywał konsultacje indywidualne w godz. 9.30 - 13.00 (pok. E329).
Wedle wcześniejszych naszych uzgodnień proszę o przesłanie aktualnej roboczej wersji swojej pracy wraz z ewentualnymi
zapytaniami, propozycjami, wątpliwościami itp. - najpóźniej w przeddzień konsultacji, czyli do popołudnia 9. lutego.
Oczywiście na konsultacje przynosimy brudnopisy wydruków i ewent. inne materiały.
Kolejność udzielanych konsultacji indywidualnych (średnio 20-30 minut) pozostawiam do ustalenia między sobą w grupie.
Po zakończeniu konsultacji sugeruję odbycie (choćby krótkiego) seminarium - ok. godz. 13.00 (zbiórka przy E329).
Zadanie specjalne "na teraz" : proszę o refleksyjne zapoznanie się z plikiem pt. "Scenariusz zajęć ... " (E-DYDAKTYKA).
Do zobaczenia już pojutrze.


"Doprawdy, jak to miło coś umieć"
(Molier - Jean Baptiste Poquelin)
. . .
...
....
...
.....


Kontakt:
jang@amu.edu.pl
....
...


P L I K I
DHC 2017 XII
PPW-VIII. Edukacja matematyczna dziecka - samokontrolny zestaw zadań (2018)
Dydaktyka szczegółowa - założenia i przykładowy zestaw zadań egzaminacyjnych. Podyplomowe Studia Pedagogiczne - Kompetencje Pedagogiczne Nauczyciela (2017)
Terminarz 2016_2017 studia podyplomowe "Kompetencje Pedagogiczne Nauczyciela" PWSZ Konin (edycja XVI _ XVII)
Rozkład zajęć 2016_2017 - studia podyplomowe KPN XVI PWSZ Konin
Terminarz 2016_2017 Podyplomowe Studi Pedagogiczne WPA Kalisz(edycja VI _ VII)
KPN XVI - rozkład zajęć semestr letni 2015/2016
KPN PWSZ - rozkład zajęć semestr letni 2014_2015
KPN - Regulamin praktyki pedagogicznej - KPN
PSP - regulamin praktyki pedagogicznej - PSP
Dziennik praktyki pedag. s1 - zał. regulamin praktyki pedagogicznej (KPN)
Dziennik praktyki pedag. s1 - zał. regulamin praktyki pedagogicznej (PSP)
Dziennik praktyki pedag. s.2 i nast. (zał - regulamin praktyki pedagogicznej)
KPN XIV - rozkład zajęć - sem. wiosenno-letni 2014
WPA St. Podyplomowe - test samokontrolny "Pedagogika wczesnoszkolna"
Podyplomowe Studia Pedagogiczne - Kompetencje Pedagogiczne Nauczyciela - problematyka prac dyplom (do wyboru)
Podyplomowe Studia Pedagogiczne - Kompetencje Pedagogiczne Nauczyciela - przykładowy schemat pracy dyplomowej A
Test samokontrolny - dydaktyka szczegółowa (2010a)
.