Jan Grzesiak

ZAPRASZAM DO FORUM
EWALUACJA W DIALOGU
- jak poznawać i jak zmieniać rzeczywistość na lepszą ...

Forum 1 - STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE
Zarząd Koła Młodych Pedagogów WPA w Kaliszu oraz Zarząd Koła Młodych Dydaktyków PWSZ w Koninie zapraszają wszystkich Studentów do czynnego współuczestnictwa w szerzeniu ruchu naukowego w toku studiów. Szczegółowe informacje są podawane na tablicach ogłoszeń.
Członkom tych Kół udostępniam - do autoprezentacji - moją podstronę "FORUM". Z a p r a s z a m i zachęcam do współpracy. Zapraszam też do wymiany naukowej i współpracy między tymi Kołami.Forum 3 - DYSKURSY NAUKOWE - publikacje
W linkach u dołu tej stronicy prezentowane są cenne próby poczynań naukowych młodych pedagogów.
Zapraszam do udziału w dialogowej dyskuji oraz pomnażania dorobku tego Forum.

Oto przykładowe problemy wymagające przemyśleń i dyskursów:

Jak kształcić przyszłych nauczycieli wobec przemian społecznych ?
Jaka edukacja sześciolatków - a jakie kompetencje ich nauczycieli ?
Jakie zmiany wprowadzić w doborze treści kształcenia dzieci np. w nauce języka polskiego i języka obcego w klasie I ?
Jak łączyć edukację szkolną i edukację kulturalną wobec transformacji systemowej w Polsce, Europie i w świecie ?
Co i jak oceniac w procesie edukacji elementarnej ?
Jaka jest skutecznośc oceniania opisowego w klasach początkowych ?
Jakie funkcje rzeczywiste pełnią sprawdzianów diagnostyczne w klasach VI, czy w gimnazjach ?
Co z egzaminem dojrzalości ?
Jakie zmiany proponuje Pan(i) wprowadzic w podręcznikach dla uczniów ?
Jak zmiany proponuje Pan(i) wprowadzić w systemie oceniania w toku studiów w szkole wyższej ?
Inne - nurtujące uczestników Forum.


Zachęcam do przesyłania swoich materiałów na mój adres e-mail.
Zakwalifikowane materiały (za zgodą ich Autorów) będą upowszechniane na tej stronie lub w formie wydawnictw książkowych.
Z a p r a s z a m do współpracy wszystkich chętnych - zwłaszcza moich studentów oraz członków studenckich kół naukowych.
Nie wystarczy czynić dobrze - trzeba to czynić dobrze ....
(D. Diderot)
Wiosna, wiosna, wiosna ...

Fraszka na nauczyciela
Nauczyciel do uczniów głośno :
Wy osły, matoły!
Wy nie wiecie, po co chodzicie do szkoły,
Tu się trzeba uczyć, pracować wytrwale,
A nie spać na lekcjach, jak robicie to stale.
Na to uczeń, po cichu:
Nauczycielu, głuptasie !
Ty już lat piętnaście, siedzisz w jednej klasie !
(Anna Sucharska - Konin)
L I N K I
Angelika Durkowska - IIr. stacjonarne Pedagogika WPA Kalisz - - Refleksje ...
Agnieszka Lipska - IIr. niestacj. PWSZ Konin -zbiór opracowań
Piotr Budnik (Kalisz): Badania porównawcze dotyczące czytelnictwa prasy w Polsce
IMałgorzata Pawłowska (Jarocin): Badania porównawcze dotyczące czytelnictwa komiksów
Aleksandra Cepa (Jarocin): Zainteresowania czytelnicze młodzieży - z badań porównawczych
Paulina Marzol (Konin): Ja też w sprawie organizacji pracy grupowej (Paulina Marzol)
Iza Kamińska (Konin): Pierwszy głos studentki w sprawie organizacji pracy grupowej w klasie