Jan GrzesiakKONFERENCJE, SEMINARIA I SPOTKANIA NAUKOWE


KONFERENCJE I SEMINARIA 2018.2019
(aktual. 06.o4.2019)
Wzorem lat ubiegłych - w tym roku w dniach 13 - 14. maja odbędą się dwie cykliczne
konferencje, tj. "Wielkopolskie Forum Oedagogiczne" oraz "Profesjonalne praktyki -
-Profesjonalni Nauczyciele". Tym razem z założenia obrady będa toczyć się w formie dialogowej
debaty (oprócz jednej sesji plenarnej) pod wspólnym tytułem :
"Dialogiczne wartościowanie w edukacji i w edukacji nauczycieli - ku rzeczywistej poprawie".
Wszystkich nauczycieli, nauczycieli akademickich, przyjaciół, współpracowników, a także studentów
zainteresowanych problematyką zapraszam do wspólnego stołu obrad i / lub do współuczestnictwa
w tworzeniu kolejnej recenzowanej monografii zbiorowej pod powyższym tytułem.
Szczegółowe informacje znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej oraz na stronie Uczelni.
W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam.

(aktual. 06.XII.2018)
Zapraszam na VII Seminarium "PEDAGOGIA DZIECKA", które odbędzie się 11. grudnia (godz. 9.00),
a treści jego będą skupione wokół problematyki "Pedagogia wolności i wartości w edukacji dziecka".
Szczegółowy program - zob. niżej PLIKI.

(aktual. 30.XI.2018)
W roku akademickim 2018/2019 kontynuujemy cykl spotkań seminaryjnych pn."PEDAGOGIA DZIECKA"
pod stałym patronatem JM Rektora PWSZ w Koninie - Prof. zw. dr hab. Mirosława Pawlaka.
Założenia konceptualizacyjne PP pozostają takie same, jak w roku poprzednim (zob. plik u dołu).
Pierwsze seminarium inaugurujące ten cykl odbędzie się we wtorek 11. grudnia o godz. 9.00.
Program seminarium również znajduje się niżej - PLIKI.
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zapraszam wszystkich zainteresowanych i wspierających
idee pedagogii, ale przede wszystkim praktyczne (metodyczne) jej przeżywania w działaniu dzieci
wespół z ich nauczycielami i z innymi uczestnikami procesów edukacyjnych (edukacja skarbcem wartości).
Zapraszając, żywię nadzieję, że czynne uczestnictwo w seminariach będzie sprzyjać wzbogacaniu dorobku,
niezbędnego do rzeczywistego ożywiania pedagogi(k)i w praktyce edukacyjnej na co dzień.
Będziemy wdzięczni za wyprzedzające zgłaszanie swoich wystąpień na cały okres do wakacji 2019.
Orientacyjne terminy kolejnych seminariów: 15. I. 2019; 5. III. 2019; 9. IV. 2019; 14. V. 2019.
Serdecznie zapraszam na seminaria, które noszą charakter otwarty (i elastyczny).

(aktual. 28.XI.2018)
Z dużą przyjemnością informuję, że w roku 2018/2019 przewiduje się kontynuację cyklu wydarzeń pod hasłami:
III Festiwal Edukacji Terapii i Kultury,
IX Konferencja "Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele",
XVII Konferencja "Innowacje i ewaluacja w edukacji" (WFP).
Szczegółowe komunikaty zostaną zamieszczone na tej stronie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.


(aktual. 13.IV.2018)

FESTIWAL EDUKACJI TERAPII I KULTURY (9 - 11. kwietnia 2018)

(aktual. 13.IV.2018)
Po II Festiwalu - wszystkim nauczycielom oraz studentom, którzy przyczynili się do nadania
festwalowi wymownej rangi pod względem organizacyjnym, metodycznym i merytorycznym
składam serdeczne podziękowania. Zwięzłe sprawozdanie - zob. niżej pliki.
(aktual. 04.IV.2018)
Zapraszam do udziału w tym wydarzeniu stanowiącym istotny element promocji i autopromocji
studentów i całej Uczelni.
Już teraz dziękuję wszystkim tym podmiotom, które wyprzedzająco w terminie
i z zaangażowaniem współdziałały ze mną i utworzyły II Festiwal...
Program Festiwalu (wraz ze szczegółowymi programami konferencji) ukazują pliki
zamieszczone u dołu tej strony. Ewentualne korekty, spowodowane obiektywnymi przyczynami,
będą dokonywane elastycznie na bieżąco z udziałem czynnych uczestników Festiwalu - konferencji.
Wyrażam nadzieję na owocny przebieg Festiwalu zgodnie z jego konceptualizacją.
Do zobaczenia.


(aktual. 10.01.2018).
VIII Konferencja Naukowo-Metodyczna
"Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele"

Patronat Honorowy - JM Rektor PWSZ - Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak
Zgodnie z konceptualizacją i z kalendarzem 2017/2018 PWSZ w dniach 9 - 11. kwietnia 2018
odbędzie się II Festiwal Edukacji Terapii i Kultury, w ramach którego będzie mieć miejsce
m.in. ósma z kolei konferencja z cyklu "Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele".
W roku 2018 Festiwal będzie przybierał dodatkowe wartości - przede wszystkim ze względu na
obchody XX-lecia PWSZ w Koninie oraz cenne uczestnictwo gości wywodzących się spoza PWSZ
z ośrodków krajowych i zagranicznych (głównie z Białorusi i z Ukrainy).
Ponadto Festiwal będzie promocyjnie współwystępował w okresie Otwartych Drzwi Uczelni.
Niżej w załączonych plikach znajdują się materiały informacyjne oraz druk zgłoszenia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem oraz stałych przyjaciół bardzo serdecznie zapraszam,
a zarazem proszę o terminowe przesłanie propozycji wystąpień na wskazane adresy e-mail.
Przypominam, że teksty studentów (w formie pisemnej) przed konferencją winny być
skonsultowane ze swoimi mentorami zawsze pod kątem profilu tematycznego konferencji oraz
czasu wystąpienia. W każdym przypadku w razie potrzeby chętnie służę pomocą i wsparciem.
Ufam, że pedagogia praktyki pedagogicznej będzie autentyczna, radosna i owocna.

(aktual. 05.X.2017)
W roku akademickim 2017/2018 rozpoczynamy nowy cykl spotkań seminaryjnych pod wymownym hasłem "PEDAGOGIA DZIECKA",
Honorowy patronat nad tym cyklem sprawuje JM Rektor PWSZ w Koninie - Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak.
Założenia konceptualizacyjne cyklu seminariów zawiera jeden z plików u dołu tej strony. Zachęcam do jego lektury.
Pierwsze seminarium inaugurujące ten cykl odbędzie się we wtorek 28. listopada (godz. 15.30).
Program seminarium widnieje na stronach PWSZ oraz Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej.
Linki dot. seminariów "Pedagogia Dziecka" można znaleźć też na tej podstronie u dołu jako pliki.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zapraszam wszystkich zainteresowanych i wspierających
pedagogię dziecka - w edukacji i w naukach o niej.
Zapraszając, żywię nadzieję, że czynne uczestnictwo w seminariach będzie sprzyjać wzbogacaniu dorobku,
niezbędnego do rzeczywistego ożywiania idei "pedagogii dziecka" w praktyce edukacyjnej na co dzień.
Będziemy wdzięczni za wyprzedzające zgłaszanie swoich wystąpień na cały okres do wakacji 2018.


06.03.2018 PEDAGOGIA DZIECKA - IV SEMINARIUM NAUKOWO-METODYCZNE
Pedagogia dobra piękna i prawdy w edukacji dziecka
23.01.2018 PEDAGOGIA DZIECKA - III SEMINARIUM NAUKOWO-METODYCZNE
Pedagogia w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom
12.12.2017 PEDAGOGIA DZIECKA - II SEMINARIUM NAUKOWO-METODYCZNE
Pedagogia w terapii dziecka
28.11.2017 PEDAGOGIA DZIECKA - I SEMINARIUM NAUKOWO-METODYCZNE
Pedagogia wobec (psycho)pedagogiki

Programy szczegółowe każdego Seminarium - zob. niżej pliki.

Przewidywane terminy kolejnych seminariów w tym roku akademickim:
15. maja 2018
05. czerwca 2018.
Konferencje i seminaria naukowe w roku akad. 2016/2017
(zob. pliki na dole tej strony):

(aktual. 17.XI.2016)

SEMNARIUM NAUKOWO - METODYCZNE pn. "EDUKACJA - W NIEJ UKRYTY JEST SKARB" 9. GRUDNIA 2016 r. godz. 13.00 (WPA w Kaliszu).
W programie przewiduje się wystąpienia - prezentacje nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz studentów.
Szczegółowy program zostanie podany na tej stronie oraz na www.wpa.amu.edu.pl nie później niż 5. grudnia 2016r.
Zgłoszenia wraz z propozycjami wystąpień należy zgłaszać na adres jang@amu.edu.pl do 4.XII.2016r.
Zapraszamy na Seminarium.

VII KONFERENCJA Naukowo-Metodyczna "PROFESJONALNE PRAKTYKI - PROFESJONALNI NAUCZYCIELE" 28 - 29. marca 2017 r.
Tym razem tematyka konferencji obejmuje ""Wartości i wartościowanie w toku praktyki pedagogicznej studenta".
Konferencja stanowi jeden z elementów programu odbywającego się w tych dniach wydarzenia pn.
"FESTIWAL EDUKACJI TERAPII I KULTURY"
Szczegółowe informacje zamieszczone są niżej jako pliki, a także na stronie www.pwsz.konin.edu.pl

XV WIELKOPOLSKIE FORUM PEDAGOGICZNE - "WARTOŚCI I ICH EWALUACJA W EDUKACJI" 15 - 17. MAJA 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdują się niżej ((zob. pliki), a także na www.wpa.amu.edu.plPonadto tradycyjnie zapraszam na (prowadzone od 2000 roku)
Cykliczne otwarte Seminaria Naukowe organizowane przez Zakład Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli
"INNOWACJE I EWALUACJA W EDUKACJI NAUCZYCIELI

Seminaria odbywają się w gmachu UAM WPA Kalisz ul. Nowy Świat 28/30 (ewentualnie poza Uczelnią, o czym zadecydują uczestnicy seminarium).
Współorganizatorzy:
Zakład Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli WPA w Kaliszu,
Zespół Badań Pedagogiczno-Psychologicznych przy Katedrze Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie,
Koło Młodych Pedagogów WPA Kalisz,
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów PWSZ w Koninie.
Zachęcam do udziału w seminariach nauczycieli akademickich, nauczycieli wszystkich typów szkół (placówek), a także studentów kierunków nauczycielskich. Szczególnie zapraszam te osoby, które zamierzają rozwijać swoje kompetencje badawczo - naukowe, publikować własne opracowania oraz zmierzające do uzyskania stopnia naukowego w zakresie pedagogiki.
ZAPRASZAM.

Rok akademicki 2016/2017:
14. października godz. 14.30
25. listopada - godz. 14.30
09. grudnia - godz. 13.00 (cz.1), godz. 15.30 (cz.2)
20. stycznia 2017 godz. 14.30
Kolejne terminy zostaną ogłoszone przed końcem semestru zimowego.
Zainteresowanych uczestnictwem w dyskursach naukowych zapraszam i zachęcam do zgłaszania w trybie pilnym
własnych propozycji tematycznych z zamiarem ich zaprezentowania na forum Seminarium.

Terminarz seminariów ZKPN 2015/2016:
20. listopada - godz. 14.00
22. stycznia 2016 godz. 13.30 - odwołane (będą tylko konsultacje indywidualne)
18. marca 2016 godz. 13.30
30. czerwca 2016 godz. 11.00.
... Seminarium naukowe w dniu 20. listopada 2015 o godz. 14.00 w sali E 235.
Porządek seminarium:
1. Otwarcie
2. Wystąpienie Prof. zw. dr hab. Andrzeja Twardowskiego nt. "Ranga badań jakościowych w przestrzeni edukacji i nauk o niej w obliczu transformacji systemowej".
3. Dyskusja
4. Przyjęcie programu seminarium na rok 2015/2016.
5. Wolne głosy
6. Konsultacje naukowe po zakończeniu seminarium.
Będę wdzięczny za wcześniejsze potwierdzenia uczestnictwa w seminarium (z uwzględnieniem studentów).

Terminarz 2014/2015:
20. września - godz. 10.30
14. listopada - godz. 14.30
12. grudnia - godz. 14.30
16. stycznia - godz. 14.30
13. marca - godz. 14.30 (konsultacje indywidualne wg zgłoszeń)
17. kwietnia - godz. 14.30
12. czerwca - godz. 14.30.

Seminarium w dniu 17. KWIETNIA 2015 sala E 344
1. Otwarcie seminarium..
2. Dyskurs naukowy nt. "Metodologiczne aspekty innowacji w badaniach pedagogicznych" - moderator J. Grzesiak.
3. Studenci w badaniach pedagogicznych... wystąpienia przedstawicieli kół naukowych
4. Debata.
5. Wymiana informacji i doświadczeń za okres od ostatniego seminarium.
6. Konsultacje indywidualne - na podstawie zgłoszonych materiałów ...w tym konsultacje dla studentów zainteresowanych uczestnictwem w ruchu naukowym.
Wskazane wcześniejsze zgłaszanie propozycji wystąpień podczas seminarium.

Seminarium w dniu 13. MARCA 2015 sala E 344
1. Otwarcie seminarium - wystąpienia gości.
2. Wprowadzenie w problematykę badań edukacyjnych - wymiana informacji i doświadczeń za okres od ostatniego seminarium.
3. Konsultacje indywidualne - na podstawie zgłoszonych materiałów ...
4. Przewiduje się również konsultacje dla studentów zainteresowanych uczestnictwem w ruchu naukowym.
Będę wdzięczny za zgłoszenia co najmniej na dwa dni przed terminem seminarium.

Porządek seminarium w dniu 16. STYCZNIA 2015 sala E 347
1. Otwarcie seminarium - powitanie Gości i uczestników.
2. Przyjęcie informacji o przebiegu poprzedniego seminarium (zwięzły protokół sporządzany przez jednego z uczestników seminarium).
3. Komunikaty uczestników seminarium o aktywności i efektach naukowych w okresie od poprzedniego seminarium (ewentualnie informacja zespołowa).
4. Dyskurs naukowy nt. "Inspiracje twórcze nauczycieli i studentów w badaniach społeczno - edukacyjnych" - moderator Prof. dr hab. Andrzej Pluta.
5. Dyskusja wokół problematyki dyskursu i dezyderaty.a podstawie materiałów dostarczonych przez uczestników przed terminem seminarium).
6. Prezentacja naukowych tez i/lub opracowań przygotow(yw)anych do upowszechnienia pod afiliacją UAM WPA (seminarium ZKPN), w tym planowane konferencje, seminaria, wystawy, prace wdrożeniowe itp.
7. Wystąpienia przedstawiciela studentów.
8. Sprawy różne - pytania, odpowiedzi, wolne głosy i zapowiedzi.
9. Podsumowanie i zakończenie seminarium.
10. Po zakończeniu - konsultacje indywidualne i dyskusje w grupach.


Porządek seminarium w dniu 12. GRUDNIA 2014, sala E 339.
1. Otwarcie seminarium - powitanie Gości i uczestników.
2. Przyjęcie informacji o przebiegu poprzedniego seminarium (zwięzły protokół sporządzany przez jednego z uczestników seminarium).
3. Komunikaty uczestników seminarium o aktywności i efektach naukowych w okresie od poprzedniego seminarium (ewentualnie informacja zbiorowa opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez uczestników przed terminem seminarium).
4. Prezentacja naukowych tez i/lub opracowań przygotow(yw)anych do upowszechnienia pod afiliacją UAM WPA (seminarium ZKPN), w tym planowane konferencje, seminaria, wystawy, prace wdrożeniowe itp.
5. Wystąpienia przedstawiciela studentów.
6. Dyskurs naukowy nt. "Wielozmiennowe aspekty pedagogiki społecznej i ich odbicie w badaniach edukacyjnych" - moderatorzy prof. dr hab J. Modrzewski i prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak.
7. Dyskusja wokół problematyki dyskursu i dezyderaty.
8. Sprawy różne - pytania, odpowiedzi, wolne głosy i zapowiedzi.
9. Podsumowanie i zakończenie seminarium.
10. Po zakończeniu - konsultacje indywidualne i dyskusje w grupach.

Porządek seminarium w dniu 14. listopada 2014, sala E 339.
1. Otwarcie seminarium – powitanie Gości i uczestników.
2. Przyjęcie informacji o przebiegu poprzedniego seminarium (zwięzły protokół sporządzany przez jednego z uczestników seminarium).
3. Komunikaty uczestników seminarium o aktywności i efektach naukowych w okresie od poprzedniego seminarium (ewentualnie informacja zbiorowa opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez uczestników przed terminem seminarium).
4. Prezentacja naukowych tez i/lub opracowań przygotow(yw)anych do upowszechnienia pod afiliacją UAM WPA (seminarium ZKPN), w tym planowane konferencje, seminaria, wystawy, prace wdrożeniowe itp.
5. Studenci w obliczu badań i wdrożeń edukacyjnych.
6. Dyskurs naukowy nt.Socjologiczne aspekty badań edukacyjnych - referuje Prof. dr hab. Kazimierz Wojnowski.
7. Dyskusja wokół problematyki dyskursu i dezyderaty.
8. Sprawy różne - pytania, odpowiedzi, wolne głosy i zapowiedzi.
9. Podsumowanie i zakończenie seminarium.
10. Po zakończeniu - konsultacje indywidualne i dyskusje w grupach.
SEMINARIA NAUKOWE 2013_2014 - "EWALUACJA I INNOWACJE W EDUKACJI
25. paĽdziernika
15. listopada (WAŻNE- uwzględniając prośby wielu uczestników - seminarium będzie mieć charakter konsultacji według zgłoszeń indywidualnych. Zainteresowane konsultacjami osoby proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail nie póĽniej niż 14. listopada).
20. grudnia
zmiana - 24. stycznia 2014 - ( zmiana : aura zimowa sprawiła, że tym razem seminarium przyjmie formę konsultacji naukowych na zasadzie uznania uczestników - zależności od warunków dojazdu do Kalisza. Proszę zatem o potwierdzenie przyjazdu lub nadesłanie materiałów, które były przedmiotem ustaleń na poprzednim seminarium.
14. marca (proszę o zgłaszanie wystąpień do 10. marca...)
18. kwietnia (tylko konsultacje indywidualne - wg zgłoszeń)
5. - 7. maja (XII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne)
13. czerwca ODWOŁANE na prośbę wielu uczestników - odbędzie się w I dekadzie lipca (dokładna data zostanie podana z wyprzedzeniem).

SEMINARIUM w dniu 14. MARCA 2014 R. - godz. 14.30 sala A 416 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Otwarcie
2. Zasady analizy wyników badań hermeneutycznych
3. Meandry i niepokoje w dydaktyce - wyzwania wobec badań dydaktycznych
4. Dyskusja
5. Wymiana naukowa uczestników seminarium
6. Przed XII Wielkopolskim Forum Pedagogicznym - implikacje i perspektywy
7. Zakończenie Seminarium - potem konsultacje indywidualne

SEMINARIUM w dniu 20. GRUDNIA 2013 R. - godz. 14.30 sala A 402 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Otwarcie
2. "Badania naukowe jako element dydaktyki we współczesnej szkole i uczelni" - moderatorzy: Prof. dr hab. A. Pluta i dr hab. M. Kołodziejski.
3. Dyskusja
4. Przyjęcie zadań badawczych związanych z XII Wielkopolskim Forum Pedagogicznym
5. Wymiana naukowa uczestników seminarium
6. Zakończenie Seminarium - po seminarium - konsultacje indywidualne

SEMINARIUM w dniu 25. PA¬DZIERNIKA 2013 R. - godz. 14.30 sala A 402 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Otwarcie
2. "Organizowanie i skuteczność edukacji domowej w realizacji nowej podstawy programowej "
- ref. mgr Piotr Skoczylas
3. Dyskusja
4. Przyjęcie planu działania Seminarium na rok akademicki 2013/2014 ( z uwzględnieniem zamierzeń uczestników Seminarium)
5. Zakończenie Seminarium
6. Po I Seminarium - konsultacje indywidualne

SEMINARIUM w dniu 05. LIPCA 2013 R. - godz. 13.30 sala A 402 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Otwarcie i wprowadzenie
2. Badania ewaluacyjne w obliczu poprawy jakości edukacji w szkole i w szkole wyższej
2a. Konceptualizacja prac naukowo - badawczych (indywidualnych i zespołowych) wobec planu Seminarium na rok akademicki 2013_2014 (z uwzgl. propozycji zgłoszonych wcześniej m.in. przez uczestników Seminarium - można jeszcze zgłaszać)
3. Doniesienia naukowe - wymiana prac ...
4. Dyskusja (przy kawie)
5. Wolne głosy (proszę o wcześniejsze zgłaszanie e-mailowo)
6. Zakończenie seminarium - dialogi po seminarium ...

SEMINARIUM w dniu 15. MARCA 2013 r. - godz. 14.30 sala A 402 w gmachu WPA
MIMO ZIMOWEJ AURY SEMINARIUM JEST AKTUALNE - jeżli komuś będzie to trudne, to trudno ...
Porządek seminarium:
1. Otwarcie i wprowadzenie
2. Badania kliniczne w warunkach klasy szkolnej (dziecko dyslektyczne) - ref. dr D. Frątczak i inne Panie
3. Dyskusja
4. Wymiana myśli naukowej (komunikaty i doniesienia)
5. Sprawy różne
6. Zakończenie seminarium - konsultacje po seminarium ...

SEMINARIUM w dniu 15. LUTEGO 2013 r. - godz. 13.30 sala A 402 w gmachu WPA
Porządek seminarium (ZOB. PLIK U DOŁU TEJ STRONY):
1. Otwarcie i wprowadzenie
2. Jakość badań pedagogicznych - z obrad KNP PAN
3. Inicjacje w badaniach nad zawodem nauczyciela - ref. mgr J. Krucka
4. Dyskusja
5. Wymiana myśli naukowej w dialogu i perspektywie
6. Sprawy różne
8. Zakończenie seminarium
7. Po seminarium - dialogi i konsultacje

SEMINARIUM w dniu 23. LISTOPADA 2012 r. - godz. 14.30 sala A 402 w gmachu WPA
Porządek seminarium (ZOB. PLIK U DOŁU TEJ STRONY):
1. Otwarcie i wprowadzenie
2. Determinanty badań na gruncie pedagogiki porównawczej - ref. mgr Ewa Johnsson
3. Kryteria i przesłanki metodologiczne analizy porównawczej - ref. J. Grzesiak
4. Dyskusja
5. Wymiana myśli naukowej w dialogu i perspektywie
6. Zadania wynikające z założeń do publikacji wydawnictwa (rocznika) seminarium
7. Wolne głosy
8. Zakończenie seminarium .

Do zobaczenia.

SEMINARIUM w dniu 26. PAŹDZIERNIKA 2012 r. - godz. 14.30 sala A 403 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie i powitanie uczestników
2. Wybrane aspekty poprawy jakości badań edukacyjnych (społecznych) - ref.dr K.Zajdel
3. Metodologiczne założenia Seminarium na rok akademicki 2012_13 - ref. J. Grzesiak
4 Dyskusja i wymiana doświadczeń naukowych uczestnikow seminarium
5. .Informacja o badaniach jakościowych pod kątem konferencji "Ewaluacja i innowacje w edukacji" - Projektowanie poprawy jakości kształcenia - ref. J. Grzesiak
6..Dialogi przy kawie - przed rozstaniem.
Do zobaczenia.

To już było - ARCHIWUM...:
SEMINARIUM w dniu 06. LIPCA 2012 r. - godz. 13.00 sala A 403 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli przedszkoli - ref.mgr Ewa Zimny
3. Metodologiczne konteksty interpretacji i wnioskowania w badaniach pedagogicznych - ref. mgr H. Dworzyńska
4 Dyskusja i wymiana dośiwiadczeń naukowych uczestnikow seminarium
5. .Informacja o zamierzeniach naukowych Seminarium na rok 2012/2013 - ref. J. Grzesiak
6..Wakacyjne zakończenie i rozstania


SEMINARIUM w dniu 20 kwietnia 2012r. - godz. 15.00 sala A 403 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Badania pedeutologiczne na przykłasdzie nauczycieli przedszkoli - ref.mgr Ewa Zimny
3. Konceptualizacja badań wstępnych ... - ref. mgr Irena Smucerowicz
4 Dyskusja i wymiana doświadczeń naukowych uczestnikow seminarium
5. .Informacja o X jubileuszowym Wielkopolskim Forum Pedag.
6..Sprawy różne - konsultacje w dialogach (indywidualnie i w grupach).
7. Zakończenie seminarium


SEMINARIUM w dniu 23 maarca 2012r. - godz. 15.00 sala A 403 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Klaryfikacja pojęć i norm pomiaru w badaniach diagnostycznych - ref. dr Mariusz Jabłonski
3. Metoda analityczna i analiza porównawcza u podstaw konceptualizacji pracy badawczej w pedagoigice - ref. J. Grzesiak
4 Dyskusja
5. Wymiana doświadczeń naukowych uczestnikow seminarium.
6..Sprawy różne - konsultacje w dialogach (indywidualnie i w grupach).


SEMINARIUM w dniu 24 lutego 2012r. - godz. 15.00 sala A 403 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Pomiar jakościowy - wyjaśnianie systemowe a wyjasnianie mechaniczne i statystyczne w edukacji - ref. J.. Grzesiak
3. Dyskusja
4. Wymiana dośiwiadczeń naukowych uczestnikow seminarium.
5..Sprawy różne - konsultacje w dialogach (indywidualnie i w grupach).


SEMINARIUM w dniu 13. stycznia 2012r. - godz. 15.00 sala A 403 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Projektowanie badania jakościowego - w kontekscie zadań uniwersytetu, studenckich kół naukowychy oraz pracy nauczycieli
3. Relacje z wymiany doświadczeń naukowych - indywidualnie i zespołowo
4. Harmonogram prac nad monografią zbiorową "Seminarium 2012"
5. Dyskusja
6..Sprawy różne
7. Konsultacje w dialogach (indywidualnie i w grupach).SEMINARIUM w dniu 18. listopada 2011r. - godz. 15.00 sala A 403 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Prezentacja wyników badań własnych - mgr I. Smucerowicz - implikacje prakseopedagogiczne
3. Relacje z wymiany dośiwiadczeń naukowych - wytyczenie kierunków badań ZKPN
4. Dyskusja
5. Metodologiczne załozenia X Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego - "Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania"
6..Sprawy różne
7. Konsultacje w dialogach (indywidualnie i w grupach).


SEMINARIUM w dniu 28. paĽdziernika 2011r. - godz. 15.00 sala A 416 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Wokół pojęć i norm związanych z przedmiotem i zakresem problematyki badań edukacyjnych.- implikacje metodologiczne
3. Dialog i wymiana naukowa (seminaryjność) jako wyznaczniki rozwoju i postępu pedagogicznego - ref. mgr H. Dworzyńska
4. Dyskusja
5. Informacja o X Wielkopolskim Forum Pedagogicznym - "Uwarunkowania poprawy jakości kształcenia (i wychowania)
6..Plan seminarium na rok 2011/2012 oraz sprawy różne
7. Zakończenie - bez zakończenia, czyli konsultacje w dialogach (indywidualnie i w grupach).


ARCHIWUM :
Seminarium w dniu 25. marca 2011r. - godz. 15.00 sala A 108 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Implikacje naukowo-badawcze wynikajace z nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym ....
3. Dyskusja nad koncepcją badań ewaluacyjnych
4. Informacja o IX Wielkopolskim Forum Pedagogicznym - Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia (i wychowania)
5.. Sprawy różne
6. Konsultacje indywidualne

Seminarium w dniu 14.stycznia 2011r. - godz. 15.00 sala A 324 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Koncepcja badań pn. "Kształcenie instrumentalne nauzycieli - wyznaczniki, determinanty i implikacje".
3. Dyskusja nad koncepcją - ustalenie zadań i harmonogramu.
4. Informacja o zaawansowaniu prac w przygotowywaniu IX Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego
5.. Sprawy różne
6. Konsultacje indywidualne

Seminarium w dniu 26. listopada 2010 r. - godz. 15.00 sala A 324 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Zamierzenia badawczo-naukowe na rok 2010/2011 - zadania seminarium (zakładu).
3. Dyskusja nad koncepcją IX Konferencji "Ewaluacja i innowacje w edukacji"
4. Informacja o zaawansowaniu prac w przygotowywaniu książki "Nauczyciel dziecka - edukacja przedszkolna"
6. Sprawy różne - zakończenie

Seminarium w dniu 22. paĽdziernika 2010 r. - godz. 15.00 sala A 324 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Zamierzenia badawczo-naukowe na rok 2010/2011 - zadania seminarium (zakładu).
3. Konceptualizacja seminarium na rok akademicki
4. Dyskusja.
5.. Sprawy różne - zakończenie.


Seminarium w dniu 18 czerwca 2010 r. - godz. 15.30 sala A 414 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Badania naukowe w świetle nowej ustawy .
3 "Nauczyciel dziecka - edukacja przedszkolna" - dyskusja nad opracowaniem książki (wobec koncepcji).
4. Dyskusja nad wybranym problemem badawczym...
5. Konceptualizacja seminarium na kolejny rok akademicki
6. Zakończenie (wakacyjne)

Seminarium w dniu 23. kwietnia 2010 r. - godz. 14.30 sala A 309 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Wprowadzenie
2. Mentoring i coaching w edukacji - teoria i badania.
3 "Nauczyciel dziecka - edukacja przedszkolna" - dyskusja nad tezami koncepcji.
4. Zadania badawcze i wdrożeniowe w edukacji nauczycieli
5. Zakończenie
Na seminarium do prezentacji zostaną zakwalifikowane jedynie te materiały, które zostaną przedłożone na kilka dni wcześniej. Zachęcam do aktywnej współpracy podczas seminariów i w okresach między nimi..

Seminarium w dniu 5. marca 2010 r. - godz. 14.30 sala A 309 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Uwagi wstępne
2. Metody badań jakościowych w pedagogice - a zadania badawcze seminarium.
3 "Nauczyciel dziecka - edukacja przedszkolna" - konceptualizacja badań i opracowania mobograficznego.
4. Dyskursy naukowe
5. Zakończenie .
Zapraszam (także studentów) i zachęcam do współuczestnictwa w badaniach edukacyjnych..

Seminarium w dniu 15 stycznia 2010 r. - godz. 14.30 sala B 102 w gmachu WPA
Porządek seminarium:
1. Uwagi wstępne
2. "Modelowanie kształcenia praktycznego studentów na kierunkach studiów przygotowujacych do pracy w zawodzie nauczyciela - implikacje teoretyczne i utylitarne"
3. "Z badań nad jakością praktyk pedagogicznych w toku studiów nauczycielskich"
4. Dyskursy i koncepcje badawcze
5. Zakończenie .
Zapraszam (także studentów) i zachęcam do współuczestnictwa w badaniach edukacyjnych..

Seminarium w dniu 11 grudnia 2009r. - godz. 14.30
odbędzie się w sali B 102 .(w gmachu WPA).

Porządek seminarium:
1.Wprowadzenie
2. "Procedury w konceptualizacji badań nad skutecznościa kształcenia i wychowania wobec nowych podstaw programowych" - prof. dr hab. J. Grzesiak
3. Konstruowanie kompleksowego programu i harmonogramu badań empirycznych o charakterze hermeneutycznym - dyskusja
5. Ustalenia końcowe - podsumowanie .
Zapraszam (także studentów) i oczekuję na propozycje oraz materiały badawcze..

Seminarium w dniu 27. listopada 2009r. - godz. 14.30
odbędzie się w sali ....(w gmachu WPA).

Porządek seminarium:
1. Powitanie i przedmowa
2. "Uwarunkowania skuteczności reform edukacji początkowej dzieci w wieku 6 - 10 lat" - ref. mgr M. Ruminiecka
3. "Z badań nad aktywnością artystyczną dzieci w toku edukacji początkowej" - ref. mgr H. Dworzyńska
4. Dyskursy w przestrzeni toczącej reformy edukacji dzieci
5. Podsumowanie - ustalenia końcowe - zakończenie .
Zapraszam (także studentów) i oczekuję na ewentualne materiały.

Seminarium w dniu 23. paĽdziernika 2009r.
odbędzie się w sali B-102 (nowa część gmachu WPA).

Porządek seminarium - rozpoczęcie o godz. 14.30:
1. Powitanie i przedmowa
2. "Wspieranie rozwoju czynności myślenia dzieci w toku zajęć zintegrowanych" - ref. dr M. Majchrzak
3. "Aktywny, twórczy nauczyciel –radosne, aktywne dziecko" - ref. mgr J. Kasperkowiak
4. Pytania - odpowiedzi - wolne głosy
5. Podsumowanie - ustalenia końcowe - zakończenie .
XIII WIELKOPOLSKIE FORUM PEDAGOGICZNE _ PROGRAM SZCZEGÓŁOWY zostanie podany 7. maja wieczorem (uczestnikom zostanie przesłany e-mailem)
CYKL: Ewaluacja i innowacje w edukacji.
PROFIL: "Jakościowe aspekty ewaluacji i innowacji w edukacji"

V KONFERENCJA NAUKOWO - METODYCZNA
CYKL: Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele
PROFIL: "Jakość ewaluacji i innowacji w toku praktyki pedagogicznej studentów"

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego zapraszam i zachęcam do czynnego uczestnictwa w tych konferencjach. Szczegółowe materiały oraz pliki do pobrania - zob. niżej (PLIKI)....
   
   


Podczas seminarium naukowego ZKPN


Uroczyste otwarcie obrad VIII Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego


Uczestnicy VIII Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego podczas uroczystego otwarcia obrad
P L I K I

FESTIWAL EDUKACJI TERAPII I KULTURY - konferencje 2019
Program ramowy Festiwalu i konferencji 13 - 14. maja 2019 r.
Program seminariów oraz Akademii Młodego Studenta - 13. maja 2019 r.
Program konferencji - WFP - "Dialogiczne wartościowanie w edukacji - ku jej poprawie" (14.V.2019).
Program konferencji - PPPN - "Dialogiczne wartosciowanie w edukacji nauczycieli - ku jej poprawie" (14.05.2019)

VIII KONFERENCJA NAUKOWO - METODYCZNA w cyklu PPPN - "Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele" PWSZ Konin 10.IV.2018
Informacja po II Festiwalu "Edukacja - Terapia - Kultura"
Program ramowy II Festiwalu 2018 "Edukacja - Terapia - Kultura"
VIII Konferencja nt. "Pedagogia w toku praktyki pedagogicznej studenta" - program
II Konferencja nt. "Edukacja obywatelska dziecka" - program
II Festiwal "Edukacja - Terapia - Kultura" - komunikat (9 - 11.IV.2018)
Zgłoszenie na II Festiwal - VIII Konferencję (2018)
Komunikat - założenia Festiwalu "Edukacja - Terapia - Kultura"
VII Konferencja PPPN nt. "Wartości i wartościowanie w toku praktyki pedagogicznej studenta" - zaproszenie i komunikat 1
Druk zgłoszenia na Festiwal - VII konferencja PPPN

PEDAGOGIA DZIECKA
PEDAGOGIA DZIECKA - Zaproszenie i Program Seminarium 11.12.2018
PEDAGOGIA DZIECKA - Seminaria Naukowo-Metodyczne 2017/2018
Pedagogia Dziecka - Program IV Seminarium 06.03.2018
Pedagogia Dziecka - Program III Seminarium 23.I.2018
Pedagogia Dziecka - Program II Seminarium 12.XII.2017
Pedagogia Dziecka - Program II Seminarium 12.XII.2017 (wersja PP)
Pedagogia Dziecka - program I Seminarium 28.XI.2017
Pedagogia Dziecka - konceptualizacja i założenia ogólne


XV WIELKOPOLSKIE FORUM PEDAGOGICZNE (WFP 15-17.V.2017)
PROGRAM XV Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego - "Wartości i wartościowanie procesów edukacyjnych" (15 - 17. maja 2017)
XV Wielkopolskie Forum Pedagogiczne (WFP 2017) - "WARTOŚCI I ICH EWALUACJA W EDUKACJI" - zaproszenie i komunikat 1.
XV WFP - Karta zgłoszenia uczestnika (do pobrania)
Szczegółowe wytyczne APA dot. opracowania tekstu (XV WFP)
Ogólne wytyczne APA dot. tekstu (XV WFP)

SEMINARIA DYPLOMOWE (magisterskie / podyplomowe)
Tematyka ogólns prac dyplomowych (moich seminariów)
Materiały pomocnicze i wskazówki- dot. pisania prac dyplomowych (w tym magisterskich)
Wytyczne dot. stosowania przypisów dolnych w pracach dyplomowych
Przykładowa koncepcja pracy dyplomowej (1)
Przykładowa koncepcja pracy dyplomowej (2) - Założenia metodologiczne pracy
Kryteria oceny pracy dyplomowej


A R C H I W A L N E:
Program szczegółowy XIV Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego 9 - 11. maja 2016r. - "Narzędzia pomiaru efektów kształcenia wobec zmian i innowacji w edukacji"
Program szczegółowy VI Konferencji 22. marca - Poradnictwo i mentoring w dialogach w toku praktyki pedagogicznej studenta
Konferencja 22. marca - Poradnictwo i mentoring w dialogach w toku praktyki pedagogicznej studenta - zaproszenie
Profesor Kazimierz Denek nie żyje - WSPOMNIENIE Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
VI Konferencja "Profesjonalne Praktyki ..." PORADNICTWO I MENTORING W DIALOGU PODCZAS PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW - komunikat i zaproszenie (22. MARCA 2016)
VI Konferencja "Profesjonalne Praktyki ... Druk zgłoszenia oraz wytyczne dot. opracowania tekstu
XIV WIELKOPOLSKIE FORUM PEDAGOGICZNE - zaproszenie i komunikat (9-11. maja 2016)
XIV WIELKOPOLSKIE FORUM PEDAGOGICZNE - zgłoszenie (druk) na XIV WFP oraz wytyczne dot. tekstu (9 - 11. maja 2016)
Konceptualizacja Seminarium Naukowego ZKPN 2015_2016
XIII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne - Program szczegółowy obrad
XIII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne - Program Ramowy )
XIII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne - Informacje dodatkowe (mapka)
V KONFERENCJA "Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele" - Program szczegółowy 14.V.2015 r.
XIII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne - zaproszenie i komunikat (11-13.05.2015)
XIII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne - karta zgłoszenia (11-13.05.2015)
V Konferencja "Profesjonalne Praktyki - Profesjonalni Nauczyciele" - zaproszenie i komunikat (14-15.05.2015)
V Konferencja "Profesjonalne Praktyki - Profesjonalni Nauczyciele" - karta zgłoszenia (14-15.05.2015)
SEMINARIA NAUKOWE ZKPN 2014_15 KONCEPTUALIZACJA _ harmonogram Archiwalne (1):
XII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne - komunikat I (zaproszenie)
XII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne - materiały do pobrania
XII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne - Program szczegółowy obrad 5 - 7. maja 2014 r.
XI WIELKOPOLSKIE FORUM PEDAGOGICZNE - program szczegółowy (6 - 8. maja 2013r.)
XI WIELKOPOLSKIE FORUM PEDAGOGICZNE - komunikat 2
XI Wielkopolskie Forum Pedagogiczne "Ewaluacja i innowacje w edukacji" - zaproszenie i komunikat 1
XI Wielkopolskie Forum Pedagogiczne "Ewaluacja i innowacje w edukacji" - karta zgłoszenia i wytyczne oprac. tekstu do druku
X WIELKOP0LSKIE FORUM PEDAGOGICZNE 7 - 9 maja 2012 r. - program szczegółowy
Komunikat 1: X WIELKOPOLSKIE FORUM PEDAGOGICZNE 7 - 9 maja 2012
IX WIELKOPOLSKIE FORUM PEDAGOGICZNE - PROGRAM
IX WIELKOPOLSKIE FORUM PEDAGOGICZNE - komunikat I
IX WIELKOPOLSKIE FORUM PEDAGOGICZNE - karta zgłoszenia i wytyczne do oprac. tekstu
VIII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne - program szczegółowy
Spis treści "Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela"
VIII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne (10-12 maja 2010r.) - komunikat 1
VII WIELKOPOLSKIE FORUM PEDAGOGICZNE "Samoocena i ocena w kształceniu i wychowaniu" - program Konferencji
VI Wielkopolskie Forum Pedagogiczne - program szczegółowy (6-8 maja 2008 r.)
VI Wielkopolskie Forum Pedagogiczne - komunikat po konferencji
V Konferencja Naukowa "EWALUACJA I INNOWACJE W EDUKACJI NAUCZYCIELI" - program
O IV Konferencji Naukowej "Ewaluacja i innowacje w edukacji" - Wąsosze 2007
III Konferencja Naukowa - EWALUACJA I INNOWACJE W EDUKACJI - posłowie
IV Konferencja "Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele" - Program szczegółowy (21.XI.2013)
IV Konferencja "Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele" = komunikat i zaproszenie (21.XI.2013)
IV Konferencja "Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele" - zgłoszenie udziału (21.XI.2013)
III Konferencja "PROFESJONALNE PRAKTYKI - PROFESJONALNI NAUCZYCIELE" (komunikat I)
III Konferencja "PROFESJONALNE PRAKTYKI - PROFESJONALNI NAUCZYCIELE" (zgłoszenie - druk)