Jan Grzesiak

WYKŁADY - KONTESTACJE PEDAGOGICZNE
    
   
   

Zapraszam do lektury wybranych moich opracowań, które zostały opublikowane a zamieszczone są poniżej jako linki.
Zapraszam także do współpracy i dyskusji naukowych - teksty powstałe na tej drodze mogą być za zgodą ich Autorów zamieszczone na moim forum (zob. podstrona FORUM).
Zapraszam też na inne sugerowane strony www, które mogą być przydatne w kontekście poprawy jakości edukacji i nauk o niej.Ciekawość badawcza ... czy głód ?
L I N K I

DYDAKTYKA OGÓLNA / SZCZEGÓŁOWA
wybrane zagadnienia (w tym teorii i metodyki edukacji elementarnej dziecka)
Pedagogia w edukacji dziecka i jego nauczyciela ...
Neurokognitywistyczne i społeczno-kulturowe aspekty rozwijania języka dziecka ...
Triada dydaktyczna - cz. 1. Przed lekcją - czyli o sytuacjach między lekcjami
Triada dydaktyczna - cz. 2. Determinanty przygotowania i realizacji scenariusza zajęć
Triada dydaktyczna - cz. 3. Po lekcji - czyli o wartościowaniu i autoewaluacji po stronie nauczyciela i ucznia
Zadania i sytuacje zadaniowe w edukacji - fragment książki internetowej "Z teorii i metodyki kształcenia praktycznego nauczycieli" ...
Psychopedagogiczne uwarunkowania lekcji ... wykład z dydaktyki szczegółówej cz.1
Organizacja procesu lekcyjnego ... wykład z dydaktyki szczegółowej cz. 2
Kontestacje o tzw. nauczaniu żywym i kartach pracy uczniów
Ocenianie szkolne - o nowe spojrzenie
Komputer w edukacji początkowej dzieci w obliczu społeczeństwa informacyjnego
W trosce o tożsamość i rozwój dydaktyki ...

ELEMENTY PEDEUTOLOGII - czyli o nauczycielu
Drogowskazy naukowo - edukacyjne w twórczości Profesora Kazimierza Denka
Z pasją trwam w tym zawodzie _ wywiad autorski "Szkiełkiem i okiem" wrzesień 2016
Twórczy nauczyciele w kontekście poprawy jakości edukacji
Wypalani nauczyciele - wypalani uczniowie ?

PROJEKTOWANIE I WARTOŚCIOWANIE (innowacje i ewaluacja) W EDUKACJI
Modelowanie i projektowanie poprawy jakości kształcenia ...
Wielopodmiotowość i wielozadaniowość w edukacji

METODOLOGIA BADAŃ
Metodologia badań w edukacji nauczycieli
Syntetyczny wskaźnik efektów kształcenia (SWEK)- tekst pomocniczy do opracowywania narzędzi pomiaru dydaktycznego
Ewaluacja w dialogu wobec badań jakościowych ...

INNE ŻRÓDŁA:
Edukacja Jutra